Lojistik Programı Staj Kriterleri

Lojistik Programı Staj Alanları

  • Üretim, Hizmet ve Satış Şirketlerinin Lojistik Birimleri
  • Lojistik Şirketler (3. Parti Lojistik Hizmet Sağlayıcılar)
  • Taşıma İşleri Organizatörleri (Freight Forwarders)
  • Kara, Hava, Deniz, Demiryolu ve Intermodal Taşımacılık Şirketleri
  • Sigorta, Finansman, Denetim ve Dış Ticaret Şirketlerinin Lojistik Birimleri
  • Lojistik Danışmanlık ve Eğitim Kuruluşları
  • Üniversite ve Araştırma Kurumlarının Lojistik Bölümleri
  • Devlet Planlama Teşkilatı, Ulaştırma Bakanlığı, vb.  Devlet Kurum ve Kuruluşlarının ilgili Birimleri
  • İletişim ve Bilişim Teknolojileri Şirketlerinde Lojistik Uygulama Birimleri
  • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı.